2 % z Vašich daní

Vážení priaznivci športu a futbalu zvlášť.

Tak ako každý rok v tomto období, uchádzame sa i tento rok o 2% z vašich daní, ktoré máte možnosť venovať organizáciám, ako je tá naša. Tieto prostriedky nám pomáhajú organizovať našu bežnú činnosť (tréningy, zápasy, kosenie ihriska, údržba ihriska a kabín), aktivity spojené s propagáciou športu (školský turnaj tried, nábory, účasť futbalu na Dni detí), či skultúrňovanie ihriska a jeho okolia (začaté budovanie ochranných sieti, plánovaná rekonštrukcia lavičiek) a v neposlednom rade nám pomáhajú pri práci s mládežou. Prosíme každého, kto má možnosť tieto 2% darovať, aby ju nenechal prepadnúť. Organizácie a združenia ako je to naše uvítajú s radosťou každý jeden takýto príspevok.

I vďaka Vašim príspevkom a podpore môžeme a chceme pripraviť, hlavne pre deti a mládež, dôstojné a seriózne podmienky v našej obci na ich pohybový, ale i ľudský rozvoj, aby si osvojili prvky kolektívneho fungovania a férového správania nielen v oblasti športu.

…. nenechajte sa odradiť, že vyplňovanie formuláru nestojí za podporu 5 – 20 eur. Vážime si každého a ak by sme takýchto priaznivcov a podporovateľov mali sto – môžeme získať 500 Eur, čo pre náš rozpočet znamená nezanedbateľnú položku.

…. pokiaľ vyplnené tlačivo odovzdáte priamo na daňovom úrade – Váš príspevok bude anonymne z daňového úradu poukázaný na účet TJ ISKRA Moravské Lieskové. Ak tlačivo odovzdáte predstaviteľom TJ a my ho odovzdáme na daňový úrad, bude výška Vášho príspevku utajená, nezverejňovaná v rámci profesionality a úcty k Vám.

Vaše minuloročné príspevky nám výrazne pomohli zabezpečiť bezproblémové spustenie posledného chýbajúceho článku v našej hierarchií – Dorastu. S radosťou teda môžeme prehlásiť, že postup výchovy mládeže od tých najmenších (5 rokov) po mladých mužov na konci (19 rokov) máme spustený v 4-och kategóriách:

  • prípravka – futbalisti od 5 do 10 rokov – po jesennje časti 5. miesto v súťaži Prípravka JUH I,
  • mladší žiaci – futbalisti od 10 do 13 rokov – po jesennej časti 5. miesto v 4. Lige,
  • starší žiaci – futbalisti a futbalistiky od 13 do 15 rokov (dievčatá do 16 rokov) – 5. miesto v 5. Liga skupina B,
  • dorast – od 15 do 19 rokov – 5. miesto v 6. lige dorast JUH.

A fungujú i naši najstarší:

  • muži – po jesennej časti 4. miesto v 8. lige dospelých skupina NM

Dnes spájame približne 60 aktívnych detí a približne 25 dospelých (aktívni hráči + funkcionári) a každým rokom sa snažíme, aby nás bolo ešte viac, pretože šport ako taký je jedným zo základných prvkov moderného životného štýlu, podporuje tak fyzickú zdatnosť ako i odľahčuje myseľ od každodenných starostí a hlavne –  spája ľudí. A ľudia spojení v dobrom kolektíve dokážu meniť svoje prostredie.

Veríme, že aspoň časť z Vás nám svojimi 2% z daní za rok 2015 pomôže dosiahnuť posun k ďalším úspechom a pokrokom na športovej i morálnej úrovni.

Ďakujeme!

S úctou TJ ISKRA Moravské Lieskové.

Viac info TU.

Potvrdenie o zaplatení dane 2015 Vyhlásenie