2% z Vašich daní za rok 2018

Vážení priaznivci športu a futbalu zvlášť.

Tak ako každý rok v tomto období, uchádzame sa i tento rok o 2% z vašich daní, ktoré máte možnosť venovať organizáciám, ako je tá naša. Tieto prostriedky nám pomáhajú organizovať našu bežnú činnosť (tréningy, zápasy, kosenie ihriska, údržba ihriska a kabín), aktivity spojené s propagáciou športu (školský turnaj tried, nábory, účasť futbalu na Dni detí), či skultúrňovanie ihriska a jeho okolia (začaté budovanie ochranných sieti, plánovaná rekonštrukcia lavičiek) a v neposlednom rade nám pomáhajú pri práci s mládežou. Prosíme každého, kto má možnosť tieto 2% darovať, aby ju nenechal prepadnúť. Organizácie a združenia ako je to naše uvítajú s radosťou každý jeden takýto príspevok.

I vďaka Vašim príspevkom a podpore môžeme a chceme pripraviť, hlavne pre deti a mládež, dôstojné a seriózne podmienky v našej obci na ich pohybový, ale i ľudský rozvoj, aby si osvojili prvky kolektívneho fungovania a férového správania nielen v oblasti športu.

…. nenechajte sa odradiť, že vyplňovanie formuláru nestojí za podporu 5 – 20 eur. Vážime si každého a ak by sme takýchto priaznivcov a podporovateľov mali sto – môžeme získať 500 Eur, čo pre náš rozpočet znamená nezanedbateľnú položku.

…. pokiaľ vyplnené tlačivo odovzdáte priamo na daňovom úrade – Váš príspevok bude anonymne z daňového úradu poukázaný na účet TJ ISKRA Moravské Lieskové. Ak tlačivo odovzdáte predstaviteľom TJ a my ho odovzdáme na daňový úrad, bude výška Vášho príspevku utajená, nezverejňovaná v rámci profesionality a úcty k Vám.