História

História telovýchovy a futbalu
v Moravskom Lieskovom

Telovýchovná jednota nadväzuje na sokolské tradície z dvadsiatych rokov minulého storočia. Medzi prvých organizátorov telovýchovy v obci patrili Štefan Svetský ml. a Juraj Jurčo, učiteľ.
Už v roku 1936 založili športový nadšenci futbalový oddiel „SOKOL Moravské Lieskové“. Prvé zápasy sa hrávali na „Pavlovci“ (Pri Klanečnici na lieskovsko-srňanskom pomedzí). Po zhotovení novej cesty z N.Mesta n.V. do Uherského Brodu (v roku 1956) sa vybudovalo ihrisko v Srdovom, kde sa hrá doteraz. Futbal sa začal hrať aj v osade Šance na lúke U Sahajov. Medzi nadšencami vynikli: Milan Zámečník, Adolf Kozák, Bohuš Kysela, Oldo Bláha, Vladimír Bláha, Milan Pomajbo, Jozef Záhora, Miroslav Kozák, Ján Brúmovský, Ján Solovič a ďalší.V r. 1946 miestny lekár MUDr. Ján Krištofík spolu s manželkou Irmou aktívne vstúpili do športového diania v obci. Založili organizáciu Sokol, ktorú veľmi podporoval Ján Adamovič, majiteľ firmy ADAM. Zakúpením náradia a zapožičaním nákladného auta pomáhal prepravovať cvičencov, napr. na verejné vystúpenia v okolí a na Morave. Irma Krištofíková sa venovala ženám a mládeži, k čomu využívala „Sokolovňu“ u Malíčka. Ako cvičenci sa Lieskovania zúčastnili aj IX. všesokolského zletu v Prahe v r. 1948.

V r. 1947 opäť rozvíjal činnosť futbalový oddiel a zápasy sa začali hrávať na ihrisku v Srdovom. Jeho rozmery boli podstatne menšie, ako je súčasné ihrisko. Zápasy sa veľmi často museli prerušiť, keď lopta zaletela do blízko tečúcej Klanečnice. Najlepšími hráčmi v povojnovom období boli: Ján Kucek, Emil Dedík, Ivan Šimovec, Ján Klučár, Dušan Dzurák, Milan Šimovec, Ján Čičmanský, Ivan Drobný, Michal Zámečník, Alojz Zámečník, Štefan Mandinec, Ján Neboháč, Vladimír Podhradský, Ján Machovic.

V r. 1961 vybudovali ihrisko s ideálnymi parametrami v časti Za Priesekou. Už v tomto období hralo mužstvo dospelých okresnú súťaž. Ich súpermi boli: Potvorice, Svinná, Dubodiel, Ľuborča, Veľké Bierovce… I napriek posilám (Zetka z Květnej, návrat Vladimíra Šimovca) sa súťaž dohrala v nezhodách, ktoré dospeli k ukončeniu činnosti. Futbal v Lieskovom mal nútenú prestávku s nedobrým koncom. Majitelia pozemkov podrezali futbalové bránky a ihrisko rozobrali, čím zanikla šanca mať slušný športový areál. K najznámejším funkcionárom TJ do tohto obdobia patrili: Ján Kucek, Viktor Palkovič, František Čapák, Dušan Kulich a Vladimír Podhradský.

Futbalisti v roku 1961
Futbalisti v roku 1961

Činnosť TJ ISKRA sa obnovila v r. 1965. Predsedom oddielu sa stal Ján Kusenda. Neskôr prebral funkciu Miroslav Helík a od r. 1994 Jaroslav Herínek. Ďalšími funkcionármi boli: Ing. Ján Dedík, Miroslav Tomeš, Ján Macáček, Martin Rojko, Milan Bača, Pavol Poláček. Medzi najlepších futbalistov v tomto období patrili: Anton Dedík, Viliam Kucek, Martin Leško, Ing. Ján Pastorek, Stanislav Skúpy, Ján Podhradský. Pravidelne hrávali III. triedu so striedavými úspechmi.
Oddiel neustále venoval starostlivosť nastupujúcej generácii športovcov. Pravidelné súťaže hrali dorastenci aj žiaci. Funkcionármi mládežníckych oddielov boli: Ivan Blažek (učiteľ ZŠ), Peter Čačík (učiteľ ZŠ), Jaroslav Herínek a Ján Vražda.

V období rokov 1970 – 1990 naša TJ združovala tieto oddiely: stolnotenisový, vzpieračský, kolkársky, lyžiarsky, turistický (ZRTV) a futbalový. V súčasnosti má TJ ISKRA už iba futbalový oddiel, ostatné sa osamostatnili, prípadne zanikli. Predsedom oddielu sa stal Dušan Šimovec. V poslednom desaťročí prechádzal futbalový oddiel mnohými zmenami, či už to boli výmeny trénerov, pády a postupy v súťažiach, spolupráce s inými obcami v rámci mládežníckych družstiev, či generačná výmena hráčov u dospelých.

V súčasnosti sa aktívne pracuje na obnovení hierarchie výchovy mladých futbalistov od prípravky cez starších žiakov (v budúcnosti i dorast) až do kategórie mužov.